نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

 

دکتر روح اله سمیعی

دبیر علمی

 

مهندس حسن طاووسی

دبیر اجرایی

 

 

 

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.