نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی -
دکتر ابراهيم حلاجيان   دکتر روح اله سمیعی  
دکتر اسدا... مهرآرا   دکتر  علیرضا مزیدی  
دکتر محمدرحیم فروزه   دکتر عبدالحمید ابراهیمی  
دکتر چنگيز محمدي زاده    دکتر پرویز سعیدی  
دکتر محمد حسن شکي - دکتر سیدمصطفی قدمی  
دکتر احمد اسلامی فر   دکتر علی اصغر رجبی  
مهندس حسن طاووسی   دکتر حسین دیده خانی  
دکتر قربانعلی روشنی   دکتر محمودرضا مستقیمی  
دکتر یحیی مقصودلو   دکتر محسن ملک محمدی  
دکتر علی سلیمان دوست   دکتر هرمز مهرانی  
دکتر محمدرضا گلیج   دکتر بهزاد شهرابی  
دکتر سیدعلی طاهری   دکتر مهدی نعیمی نظام آباد  
دکتر نجفی کانی   دکتر سامره شجاعی  
دکتر علیرضا طاهری زاده   دکتر فریدون آزما  
دکتر حجت اله جعفریان   دکتر ابراهیم عباسی  
دکتر حسن یگانه بدرآبادی   دکتر حسین بارانی  
دکتر علی کرامت زاده   دکتر اعظم رضایی  
مهندس رضا نورا    دکتر علی اصغر اصغری  
 دکتر محمد حاجیلری      

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.