نام و نام خانوادگی - نام و نام خانوادگی  
مهندس ابوالقاسم قربانی   مهندس رضا خزائیان  
مهندس علی اکبر رجبی   مهندس یاسر میر  
مهندس محمد مهدی تجری   مهندس مجید پورقاسم  
مهندس رحمان جمال لیوانی   مهندس جواد قلی نژاد  
مهندس میثم قرایی   مهندس جواد فرامرزی  

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.