قابل توجه شرکت کنندگان محترم، 21 بهمن ماه پایان مهلت ارسال مقالات می باشد.

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.