به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص برگزاری نمایشگاه تخصصی اقتصاد مقاومتی زمان برگزاری همایش به 9 اسفند ماه سال جاری تغییر یافت. 

دبیرخانه همایش