زمان: چهارشنبه 9 اسفند 96    مکان: دانشکده فنی و مهندسی-سالن علامه جعفری

 

ردیف

عنوان

 

ساعت شروع

 

1

بخش اول-معرفی و سخنرانان همایش

 

شروع ساعت 8 صبح

 

2

بخش دوم-ارائه مقالات(1)

 

شروع ساعت 10:20 صبح

 

3

بخش سوم: ناهار و نماز

 

شروع ساعت 12:30 ظهر

 

4

بخش چهارم: میزگرد تخصصی

 

شروع ساعت 13:30 بعدازظهر

 

5

بخش پنجم: ارائه مقالات(2)

 

شروع ساعت 14:30 بعدازظهر

 

6

بخش پایانی: اختتامیه

 

شروع ساعت 17 بعدازظهر